chief learning officer

Un recent article de Harvard Business Review, “The Transformer CLO” destaca la creixent importància del rol del “Chief Learning Officer” (CLO) en les empreses actuals i com aquests professionals han evolucionat de simples formadors a veritables transformadors de les capacitats i la cultura de les organitzacions. Basat en entrevistes amb CLOs de 19 grans empreses, l’article ofereix una visió detallada de com aquests líders estan remodelant els objectius d’aprenentatge, els mètodes d’aprenentatge i els departaments d’aprenentatge per construir equips més forts i millor adaptats a un entorn empresarial en ràpida evolució.

  1. Un dels punts destacats de l’article és la transformació dels objectius d’aprenentatge. Abans, l’aprenentatge es centrava en l’adquisició de competències específiques. No obstant això, ara els CLOs estan impulsant una nova direcció: cultivar capacitats més àmplies, com ara el lideratge, la literatura digital i una mentalitat de creixement. Això implica un canvi substancial en la manera en què les organitzacions aborden la formació i el desenvolupament dels seus empleats. Ja no es tracta només d’ensenyar habilitats tècniques, sinó de fomentar un conjunt més ampli d’habilitats que permetin als empleats adaptar-se millor als reptes empresarials en evolució constant.
  2. Pel que fa als mètodes d’aprenentatge, l’article subratlla la transició des de la instrucció tradicional en aules cap a enfocaments més flexibles i personalitzats. Això inclou la utilització de cursos en línia i d’àudio, videoconferències, simulacions interactives i oportunitats formals per a la reflexió i l’aplicació dels coneixements adquirits. Aquesta evolució reflecteix l’ús de tecnologia i eines digitals per oferir aprenentatge en temps real i de manera accessible per a un públic més ampli. A més, aquest enfocament personalitzat permet als empleats adaptar el seu aprenentatge a les seves necessitats individuals, millorant així la seva eficàcia i compromís.
  3. El tercer aspecte clau abordat a l’article és la transformació dels departaments d’aprenentatge. Els CLOs estan treballant per fer aquests departaments més lleugers, àgils i estratègics. Això implica la curació de continguts externs útils per complementar els recursos interns, fomentant la docència entre iguals perquè els empleats aprenguin els uns dels altres, mesurant de manera efectiva l’impacte de la formació i proporcionant eines que permetin als empleats adaptar els seus plans d’aprenentatge a les seves necessitats individuals. Aquesta transformació impulsa els departaments d’aprenentatge a ser més reactius i orientats als resultats, contribuint a l’èxit de l’organització en la seva globalitat.

En resum, l’article posa de manifest com els CLOs estan jugant un paper crític en la construcció de forces laborals més fortes i flexibles en un món empresarial en canvi constant. A través de la redefinició dels objectius d’aprenentatge, l’adopció de mètodes d’aprenentatge més moderns i la transformació dels departaments d’aprenentatge, aquests líders han d’ajudar a les organitzacions a abraçar el canvi i a prosperar en un entorn altament competitiu. Aquesta evolució és fonamental per a qualsevol empresa que busqui créixer i adaptar-se a les demandes de la societat actual.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: