Formació, bolis i adhesius

Estic participant com a alumne en un programa de postgrau amb un format híbrid de formació. Durant tres dies a la setmana, tenim sessions síncrones en línia que duren tres hores cadascuna, i dos dies al mes participem en sessions presencials que s’estenen per sis hores. Al llarg del curs, he tingut l’oportunitat d’interactuar amb […]

Read more
Formació en les organitzacions i el rol del Chief Learning Officer
chief learning officer

Un recent article de Harvard Business Review, “The Transformer CLO” destaca la creixent importància del rol del “Chief Learning Officer” (CLO) en les empreses actuals i com aquests professionals han evolucionat de simples formadors a veritables transformadors de les capacitats i la cultura de les organitzacions. Basat en entrevistes amb CLOs de 19 grans empreses, […]

Read more