artificial inteligence learning

La revista Training Magazine feia un recull d’usos de la Intel·ligència artificial en entorns educatius.

  1. Automatització de tasques: sobretot les relacionades amb burocràcia, gestió i algunes parts de l’avaluació.
  2. Aprenentatge personalitzat: software per a l’aprenentatge adaptat que utilitza la intel·ligència artificial per ajustar les activitats a les necessitats i capacitats de cada alumne.
  3. Accés universal: la possibilitat de subtítols en temps real (el powerpoint té un plug-in de traducció molt acurat per exemple), és una de les tecnologies que permet ampliar l’accés a persones que fins ara ho tenien més difícil. Pot ser el cas de persones amb dificultat auditiva o persones que no coneixen la llengua que s’està utilitzant.
  4. Creació de contingut intel·ligent:  existeixen diferents eines que permeten al professor crear diferents tipus de continguts enriquits, com activitats digitals, visualització d’informació, o generació de nous continguts textuals o audiovisuals.
  5. Formar al professorat:  el professor té accés a una infinitat de recursos i informació per mantenir-se actualitzat però alhora accés a moltes dades del seu context que el poden ajudar a trobar les respostes més adequades a cada situació d’aula o necessitat d’alumnes.
  6. Identificar debilitats a l’aula: diferents eines de monitoratge ajuden al professorat a entendre quines debilitats i fortaleses té cada grup i l’ajuden a prendre decisions i prioritzar accions formatives o intervencions necessaris segons cada situació.
  7. Assistència 24/7:  no només el professor pot tenir ajuda i assistència de bots intel·ligents, sinó que els propis alumnes també poden rebre feedback instantani més enllà del que pot proveir el propi professorat, i donar respostes o guies a alumnes que en un moment determinat necessiten ajuda, independentment que en aquell moment el professor estigui disponible o no.

La Comissió Europea ha generat dos documents que poden complementar la posada en pràctica d’aquestes accions. Un primer document més contextual sobre l’impacte de la Intel·ligència Artificial a l’educació i una guia ètica del seu ús.

The impact of Artificial Intelligence on learning, teaching, and education

Aquest informe descriu l’estat actual de la intel·ligència artificial (IA) i el seu impacte potencial per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’educació. Proporciona fonaments conceptuals per a treballs ben informats orientats a polítiques, investigacions i activitats de futur que aborden les oportunitats i els reptes creats pels desenvolupaments recents en IA. L’informe està dirigit als desenvolupadors de polítiques, però també fa contribucions que són d’interès per als desenvolupadors de tecnologia d’IA i els investigadors que estudien l’impacte de la IA en l’economia, la societat i el futur de l’educació i l’aprenentatge.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5cb8eee3-e888-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search

Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators

Aquestes pautes ètiques sobre la IA i l’ús de dades a l’ensenyament i l’aprenentatge estan dissenyades per ajudar els educadors a comprendre el potencial que les aplicacions de la IA i l’ús de dades poden tenir a l’educació i per crear consciència sobre els riscos perquè puguin participar de manera positiva i crítica. i èticament amb els sistemes d’IA i explotar-ne tot el potencial.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en

La imatge que il·lustra aquest article ha estat generada amb DALL·E 2

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: